تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر 1391

عکاس:میثم اخوندی

دوربین: canon 60d-24-105ارسال توسط عکاس بدون دوربین
 
تاريخ : چهارشنبه چهاردهم مهر 1389

عکاس:خم

دیروین:نوکیا ان ۸۶ هشت مگاپیکسلیارسال توسط عکاس بدون دوربین
 
تاريخ : سه شنبه سیزدهم مهر 1389
گل کاس حمری مین دیوار

عکاس:خم

دیروین:نوکیا ان ۸۶ هشت مگا یکسلیارسال توسط عکاس بدون دوربین
 
تاريخ : دوشنبه دوازدهم مهر 1389
گل همیشه بهار

گل همیشه بهار

عکاس:خم

دیروین:نوکیا ان ۸۶ هشت مگاپیکسلیارسال توسط عکاس بدون دوربین
 
تاريخ : شنبه دهم مهر 1389
سرچشمه

عکاس:خم

دیروین:نوکیا ان ۸۶ هشت مگا پیکسلیارسال توسط عکاس بدون دوربین

اسلایدر

دانلود فیلم